Polityka prywatności


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FUNDACJA TO, ul. Jemiołowa 57, 53-426 Wrocław.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu:
– realizacji usług na podstawie zawartej i wykonywanej umowy oraz ustawy o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe przez okres 7 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy
– realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej oraz do celów archiwalnych na podstawie Ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo oświatowe przez okres 50 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy
– uzyskiwania dotacji oświatowych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przez okres 7 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy
– marketingowych na podstawie wyrażonej zgody przez okres 7 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Jego zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem mailowym ado@fundacjato.pl .