Szkoła

O nas

Niepubliczna Szkoła Podstawowa TikkunOlam powstała jako alternatywa dla państwowego systemu edukacji. Stworzyli ją rodzice, którzy chcieli, aby dzieci miały możliwość odkrywania i rozwijania swoich mocnych stron w przyjaznej atmosferze, wśród uczniów pochodzących z różnych środowisk i kultur oraz z nauczycielami będących pasjonatami w swoich dziedzinach.

Jesteśmy małą, kameralną szkołą, która swoje idee opiera na najlepszych tradycjach szkolnictwa żydowskiego. Działamy na prawach szkół publicznych, co oznacza, że obok realizacji programu edukacyjnego MEN, uczymy również kultury, tradycji i historii żydowskiej oraz języka hebrajskiego. Celem naszym jest zarówno budzenie u uczniów poczucia tożsamości narodowej jak i wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla różnych religii, narodowości i kultur. Dlatego też szkoła jest otwarta dla dzieci różnych wyznań i narodowości.

Obok podstawowych zajęć wynikających z programu ministerialnego realizujemy m.in. rozszerzony program nauki języków obcych – j.angielskiego, j. hiszpańskiego i j. hebrajskiego, przedmiotów ścisłych oraz humanistycznych, a co najważniejsze, dostosowujemy sposób prowadzenia zajęć do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Dzięki takiemu podejściu jesteśmy wstanie pomóc zarówno uczniom słabiej sobie radzącym jak i zaspokoić potrzeby dydaktyczne uczniów zdolnych. Nasza kadra nauczycielska to osoby o dużym doświadczeniu i jeszcze większym poczuciu odpowiedzialności za rozwój i przyszłość każdego ucznia. Dzięki niej możemy realizować nasz Tikkun Olam czyli naprawianie świata poprzez nauczanie dzieci.

Od 2018 roku, wychodząc na przeciw potrzebom rodziców powracających z zagranicy, realizujemy także program wspierania uczniów przybywających z zagranicy.

Mocną stroną Tikkun Olam jest również fakt, że zajęcia prowadzone są w grupach do 15 osób, co wpływa na indywidualne podejście do każdego ucznia. Ów indywidualizm jest widoczny w pracach nie tylko plastycznych czy muzycznych, ale również w działalności teatralnej, literackiej czy filmowej. Każdego miesiąca wzbogacamy wiedzę i umiejętności uczniów, uczestnicząc w edukacji filmowej, organizując uroczystości z okazji świat żydowskich czy rozbudzając w nich potrzebę pomagania innym przez uczestnictwo w Wolontariacie. Pasje przyrodnicze pogłębiane są na Zielonych Szkołach, a jeszcze lepsze opanowanie języków obcych przez organizowanie wycieczek zagranicznych.

Nie dajemy uczniom gotowych rozwiązań,ale pobudzamy ich do działania. Nie prowadzimy za rękę, ale pokazujemy drogę i podsuwamy pomysły, jak radzić sobie w przyszłości z podejmowaniem wyborów, by być coraz lepszym w świecie, który sami możemy udoskonalać.