COVID - 19

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w Szkole Podstawowej „Tikkun Olam” we Wrocławiu przy ul. Jemiołowej 57

 

1. W zajęciach szkolnych może uczestniczyć osoba zdrowa (nauczyciel, uczeń).

2. Dziecko z objawami chorobowymi powinno zostać w domu.

3. Przed rozpoczęciem lekcji dezynfekowane są stoliki i krzesła.

4. Opiekunowie, odprowadzający dzieci do szkoły mają obowiązek stosowania osłony ust i nosa.

5. Wszystkie osoby, wchodzące do szkoły, zobowiązane są do dezynfekcji rąk (dzieci, opiekunowie, nauczyciele).

6. Po przyjściu do szkoły, uczniowie mają mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury, dziecko będzie izolowane i odebrane ze szkoły przez rodziców.

7. Uczniowie, podczas przerw, przebywają w klasach pod opieka nauczyciela.

8. Przerwy spędzają w sposób wymienny wg ustalonego i dostępnego dla wszystkich harmonogramu. W tym czasie są wietrzone sale lekcyjne.

9. Uczniowie nie mają obowiązku ochrony nosa i ust na terenie szkoły. Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą nosić maseczki lub przyłbice wg uznania.

10. Dzieci nie przynoszą do szkoły zabawek, nie pożyczają sobie przyborów szkolnych.