szkola

Tikkun Olam – szkoła wyjątkowa

W poszukiwaniu najlepszych placówek edukacyjnych, których głównym założeniem jest odkrywanie talentów ucznia, z pewnością nie tylko dotrzecie Państwo do Naszej szkoły, ale po dokładnym zapoznaniu się z zaletami Tikkun Olam, zdecydujecie się na to, by była to szkoła Waszego dziecka.

Jesteśmy szkołą , która swoje idee opiera na najlepszych  tradycjach szkolnictwa żydowskiego. Niewątpliwie w tym jesteśmy oryginalni. Jednak nie tylko to stanowi o naszej wyjątkowości. Podstawą wysokiego poziomu edukacji w Tikkun Olam jest niezwykła kadra pedagogów, która kieruje się w pracy otwartością, rzetelnością działania, pomysłami daleko wykraczającymi poza normy oraz pragnieniem uzmysłowienia każdemu uczniowi, że jest w nim talent, który należy odkryć i pielęgnować.

Nie ma takiej sfery, do której uczniowie Tikkun Olam nie mogliby dotrzeć. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych z różnych dziedzin nauki i sztuki pozwala dzieciom na poznanie samych siebie i stawianie pierwszych kroków tam, gdzie czują się naprawdę mocni. Dodatkowe zajęcia pogłębiające wiedzę z matematyki, j. angielskiego, przyrody, biologii, informatyki czy języka polskiego umacniają w uczniach potrzebę podnoszenia wyników, które sprawdzone zostaną w przyszłości podczas egzaminów końcowych. A i w tej kwestii odnosimy zadowalające wyniki, które na ostatnim w historii egzaminie po klasie 6 uplasowały naszych uczniów w czołówce szkół. Do tego należy dorzucić wyróżnienie w międzynarodowym konkursie literackim czy sukces w olimpiadzie z j. angielskiego i polskiego.

Nauczyciele wychodzą również naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy swa działalnością wspierają szkołę. Ta obustronna współpraca przynosi każdego dnia świetne wyniki, które jeszcze bardziej motywują uczniów. To właśnie wsparcie ze strony nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców jest dla uczniów niezwykle ważne w budowaniu poczucia bezpieczeństwa.

Mocną stroną Tikkun Olam jest również to, że zajęcia są prowadzone w grupach od 5 do 15 dzieci, co wpływa na indywidualne podejście do każdego ucznia. Ów indywidualizm jest widoczny w pracach nie tylko plastycznych czy muzycznych, ale również w działalności teatralnej, literackiej czy filmowej. Każdego miesiąca wzbogacamy wiedzę i umiejętności uczniów, uczestnicząc w edukacji filmowej,  organizując z rozmachem uroczystości z okazji świat żydowskich czy rozbudzając w nich potrzebę pomagania innym przez uczestnictwo w Wolontariacie. Pasje przyrodnicze pogłębiane są na Zielonych Szkołach, a jeszcze lepsze opanowanie języków obcych przez organizowanie wycieczek zagranicznych. Oprócz języka angielskiego i hiszpańskiego uczymy w szkole języka hebrajskiego oraz j. chińskiego na zajęciach dodatkowych.

Nie dajemy uczniom gotowych rozwiązań, ale pobudzamy ich do działania. Nie prowadzimy za rękę, ale pokazujemy drogę i podsuwamy pomysły, jak radzić sobie w przyszłości z podejmowaniem wyborów, by być coraz lepszym w świecie, który sami możemy udoskonalać.